Buitenschoolse en Voorschoolse opvang


DOL FIJN verzorgt voor onze school de buitenschoolse opvang. 

De kinderen van Daltonschool Lange Voren worden door pedagogisch medewerkers van DOL FIJN opgehaald en meegenomen naar de Heestereng, waar DOL FIJN naast een kinderdagverblijf 2 ruimtes speciaal voor buitenschoolse opvang heeft ingericht.

Na school drinken de kinderen  samen wat en eten ze een stuk fruit, een crackertje of iets dergelijks. Op een lange middag lunchen ze eerst gezamenlijk. Na dit vaste moment beginnen eventueel geplande activiteiten via het activiteitenprogramma dat elke 6 weken verandert.  Verschillende thema’s komen aan bod: kunst, natuur, fotografie etc. Als kinderen niet hebben gekozen voor een activiteit kunnen ze vrij kiezen: buiten spelen, huiswerk maken, spelletje doen.

Tijdens de schoolvakanties is ook buitenschoolse opvang mogelijk: alleen op de locatie aan de Heestereng. Voor elke vakantie maken de pedagogisch medewerkers een uitdagend programma.

Ook voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7.30 uur, in combinatie met een contract op de BSO (schoolweken en/of vakantieweken). De kinderen worden op tijd in de klas of op het schoolplein gebracht.

 
Voor meer info:

www.dolfijnkinderopvang.nl

0342-423617