Algemene informatie

Daltonschool Lange Voren is een groeiende kleine school met zo'n 70-85 leerlingen verdeeld over 3 basisgroepen. De school ligt in de wijk Norschoten in Barneveld.
Belangrijke uitgangspunten van ons onderwijs zijn de pijlers van het Dalton onderwijs:

- Verantwoordelijkheid
- Samenwerking
- Effectiviteit
- Zelfstandigheid
- Reflectie
We bieden bovenal kwalitatief goed onderwijs. Onze resultaten bewijzen dat.
De Schoolgids maakt onderdeel uit van een aantal informatie middelen: Ouderkringen, Nieuwsflits, gesprekken, dialoog en de site.
De Schoolgids is hoofdzakelijk statische informatie. De Nieuwsflits en de ouderkingen zijn de belangrijkste middelen, die het beste passen bij het educatieve partnerschap dat wordt nagestreefd. We streven ernaar, om de site zo vorm te geven, dat de site kan worden gezien als de Schoolgids in nieuwe vorm. Digitaal, overal bereikbaar en actueel.
We publiceren altijd alleen de laatste Schoolgids.

Schoolgids 2017-2018-2019
schoolgids-daltonschool-lange-voren-2017-2018-2019.pdf
Download